4 – Qeydiyyat neçə yaşdan aparılır?

Akademiyamızda qeydiyyat 8 yaşdan etibarən aparılır.