Telefon Təmiri Kurslarımıza Qeydiyyat Başladı

Telefon / Smartfon təmiri və servisi dərslərimizə qeydiyyat başladı! Bu tədris xidməti daxilində 0-dan başlamaqla, müasir elektronikanın әsasları, detallar vә onların xassәlәri, hasablanma, seçilmә, qoşulma, habelә qaynaq vә nizamlanma qaydaları öyrәdilir. Bundan әlavә son nәsil smartfon vә telefonların quruluşları, onların xәtaları vә problemlәrin aradan qaldırılması halları tam dәrindәn öyrәdilir. Dərslər hәm nәzәri hәm dә praktiki qaydada aparılır.